top of page

VOLUNTEER JOURNEY

Tại ICY, chúng tôi tin rằng mỗi trải nghiệm bạn có được khi tham gia hoạt động đều xứng đáng nhiều hơn một giấy chứng nhận.

 

Mỗi một bước đi hay một nhiệm vụ được hoàn thành là kết quả của quá trình nỗ lực để đóng góp vào sứ mệnh chung và cũng chính là sự tiến bộ của bản thân.

Hành trình trải nghiệm tại ICY là bằng chứng không cần giải thích thêm về tất cả những gì bạn đã đóng góp cho cộng đồng. 

Hành trình trải nghiệm
tình nguyện viên ICY

Các giai đoạn trải nghiệm

awareness .png
Hiểu biết và cân nhắc

Tại giai đoạn này bạn sẽ tìm hiểu về ICY và sự lựa chọn của bạn để đảm bảo mong đợi của mình là phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển TNV của chúng tôi.

Chúng tôi liên tục cập nhật chi tiết về các hoạt động, chương trình đào tạo, dự án cộng đồng, công cụ, cũng như hành trình tình nguyện viên tại website, blog và Fanpage.

commitment.png
Cam kết

Bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành mức độ cam kết trước khi trở thành TNV chính thức của ICY.

Chúng tôi hướng đến mục tiêu mọi thành viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất với bản thân và với cộng đồng dựa trên quỹ thời gian phù hợp và các kế hoạch được thiết lập có mục đích rõ ràng.

invitation.png
Ứng tuyển hoặc thư mời tham gia

ICY luôn tìm kiếm các TNV phù hợp nhất để cùng chúng tôi hoàn thành sứ mệnh nâng cao năng lực thành niên.

Bạn có thể nghe về ICY ở đâu đó trong các lĩnh vực về phát triển kỹ năng và hoạt động xã hội, hoặc bạn cũng có thể nhận được thư mời từ chúng tôi. Đơn giản vì chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.

​Xem các cơ hội trở thành tình nguyện viên hoặc trờ thành đối tác của chúng tôi

Induction.png
Giới thiệu

Ở giai đoạn này, bạn sẽ được gặp gỡ các thành viên trong ban cũng như bắt đầu hình thành các kết nối trong vai trò tình nguyện tại ICY.
 

Bạn cũng sẽ được giải đáp tất cả các câu hỏi và thông tin về quan về ICY cũng như các mong đợi khi phối hợp với các bộ phận và cá nhân khác.

Learningmap.png
Bản đồ học tập

Mọi thành viên của ICY đều có một bản đồ học tập riêng, đây là nơi tập hợp những nhóm kiến thức và kỹ năng cần thiết để bạn hoàn thành nhiệm vụ cũng như phát triển năng lực bản thân dựa trên mong muốn của mình cùng với sự hỗ trợ của người hướng dẫn hoặc Host Peer.

Bạn sẽ cần hoàn thành một số chuyên đề đào tạo bắt buộc truóc khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Điều này đảm bảo bạn được cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết.

feedback.png
Phản hồi

Chúng tôi không ngừng chủ động tìm cách nâng cao các chương trình của mình. Mỗi thành viên của ICY xem phản hồi mà chúng tôi nhận được như một cơ hội để phản chiếu và điều chỉnh.

Chúng tôi xem đây là một văn hóa không thể thiếu cho sự phát triển trên cơ sở đồng đẳng, thấu cảm và tôn trọng.

leadership.png
Phát triển năng lực lãnh đạo

Trên suốt các chặng của hành trình trải nghiệm tình nguyện tại ICY, bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn các thử thách "vượt ngưỡng nhưng có thể thực hiện được" nhằm nâng cao khả năng chính bạn.

Bạn sẽ bắt đầu với lãnh đạo chính bản thân trước khi truyền cảm hứng đến cộng đồng xung quanh.

profile.png
Hồ sơ Tình Nguyện Viên

ICY không cấp chứng nhận cho mỗi nhiệm vụ hoàn thành. Chúng tôi có nhiệm vụ ghi nhận toàn bộ quá trình hoạt động cũng như từng bước nhỏ nhất trên hành trình khám phá bản thân và góp phần vào sự nghiệp phát triển thanh niên của bạn.  

Bạn sẽ bắt gặp từng khoảng khắc "Aha moment" trên hành trình trải nghiệm này, chúng tôi chỉ đơn giản giúp bạn ghi nhớ và mang chúng về một chỗ thay bạn một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

skill-development.png
Phát triển kỹ năng

Bạn sẽ nâng cao ít nhất ba nhóm kỹ năng khi tham gia vào ICY:

- Nhóm kỹ năng cơ bản phục vụ cho nhiệm vụ
- Nhóm kỹ năng chuyên môn theo vị trí
- Nhóm kỹ năng phát triển cá nhân
 

Relational.png
Mở rộng mối quan hệ

Bạn không bao giờ được khuyến khích làm việc một mình tại ICY. Bất kỳ một nhiệm vù hay vai trò nào cũng đều được thiết kế để bạn có thể phối hợp và trao đổi với các cá nhân khác.

Chúng tôi khuyến khích bạn thử ở nhiều vai trò khác nhau để mở rộng vòng kết nối của mình.

self-rewarding.png
Tự thưởng

Bạn sẽ không nhận được bất kỳ que kem nào cho những việc mình đã hoàn thành tại ICY - Vì chúng tôi hiểu rằng bạn không phải là trẻ con.

Tại ICY, bạn sẽ bắt gặp những điểm chạm mà ở đó bạn hoàn toàn ngạc nhiên về chính bản thân mình.

impact&influence.png
Tạo tác động & Truyền cảm hứng

Khi bạn đã có đủ kiến thức và năng lực chuyên môn, hay trở thành một trong số Hạt nhân thay đổi - Người chia sẻ - Người hướng dẫn - Người truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo hay cho chính cộng động của bạn.

Hành trình trải nghiệm tình nguyện tại ICY không có điểm kết thúc cho đến khi bạn còn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi.

Renew-Up-cycle.png
Vai trò mới

Nơi mà bạn kết thúc hành trình trải nghiệm cùng ICY cũng chính là điểm bắt đầu cho một hành trình mới.

Bạn có thể bắt đầu một hành trình mới với vai trò hoàn toàn khác hoặc trở thành một phần của sự thay đổi cùng chúng tôi.

mentor.png
Tái lập

Đây là nơi bạn sẽ xem xét lại các trải nghiệm của mình và liên kết với tất cả những gì thuộc về bạn trước đây cũng như những mối quan tâm trong tương lai.

Bạn sẽ cần đưa ra quyết định điều gì sẽ diễn ra tiếp theo khi hoàn tất nhiệm vụ của mình tại ICY.

roles&tasks .png
Vai trò và nhiệm vụ

Bạn có thể thể một hoặc nhiều hơn một vai trò tại ICY. Các nhiệm vụ không được thiết kế để giới hạn sức sáng tạo hay khả năng chuyên môn của bạn.

Hãy nói chuyện với người hướng dẫn, teamleader của bạn để đề xuất các phương án hoặc ý tưởng mới. Chúng tôi luôn chào đón những điều đó.

training.png
Đào tạo

Bạn có thể tự do lựa chọn để tham gia tất cả các chương trình đào tạo nâng cao năng lực do ICY thực hiện.

Chúng tôi luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để TNV của mình được tiếp cận các chương trình đào tạo bao gồm cả những chương trình bên ngoài hoặc trong mạng lưới học tập của chúng tôi.

playground.png
Sân chơi của sự sáng tạo

Chúng tôi không ràng buộc hay giới hạn TNV của mình bằng các thủ tục giấy tờ và các điều khoản.

Chúng tôi luôn khuyến khích TNV học hỏi, đổi vai trò, thử thách những điều mới mẻ. Thứ duy nhất giới hạn và kiềm hãm bạn tại ICY đó chính là sự tự giới hạn về bản thân.

​Quyền lợi khi tham gia
tình nguyện viên tại ICY

Ảnh chụp màn hình 2021-10-08 225722.png
Quyền lợi TNV
bottom of page