top of page

Nguyen Thien Tam

Volunteer Management

Email :

Phone Number :

Specialize :

Interested :

Learningmap.png

LEARNING MAP

Traning has completed

Look forward to learn

roles&tasks .png

​I have never done it before but only when joining in ICY

 ACHIEVEMENT

feedback.png

​WHAT OTHERS TALK ABOUT ME?

Sunset in the Woods_edited_edited.jpg

Tâm là một cô gái rất chi là hài hước và quyết đoán. Hồ sơ ứng viên nào mà rơi vào tay Tâm thì khả năng bị loại là rất cao nhá. Đùa vậy thôi chứ Tâm rất tích cực hoàn thành nhiệm vụ của mình tại ICY và luôn mang trong mình ngọn lửa tích cực lan tỏa đến team.

Sunset in the Woods_edited_edited.jpg
Sunset in the Woods_edited_edited.jpg
Sunset in the Woods_edited_edited.jpg
bottom of page