top of page

Lan Anh Phan

Training Development

Email :

Phone Number :

Specialize :

  • Sustain Development

  • Intercultural Competence Trainer

Interested :

+ Là một trong số những du học sinh được nhận học bổng toàn phần tại Karlshochschule,
+ Tốt nghiệp Á khoa bậc Thạc Sỹ Quản trị (chuyên ngành: phát triển bền vững, Văn hóa và Xã hội)
+ Học bổng DAAD Preis dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt và đóng góp tích cực vào hoạt động xã hội tại trường
+ Sáng lập clb môi trường Karlstainable tại Karlshochschule International University
+ Làm việc tại Trường đại học quốc tế Karlshochschule - Phụ trách và là điều phối viên các chương trình International Foundation Year, Summer Academy (Karlsruhe, Istanbul, Xian) – Karlshochschule, phòng hợp tác quốc tế, trung tâm SENSE- Service Learning
+ Chứng chỉ Intercultural Competence Trainer được cấp bởi đại học Jacob và InterCultur (Đức)
+ Lĩnh vực chuyên môn: “Phát triển bền vững”, “Năng lực hoà nhập trong môi trường đa văn hóa”, “Công dân toàn cầu”, “Nghiên cứu Văn hóa Đức”, ….

tmp1525864574950047747.png

Journey Map

Learningmap.png

LEARNING MAP

Traning has completed

We are now working on this. 

Look forward to learn

roles&tasks .png

​I have never done it before but only when joining in ICY

 ACHIEVEMENT

We are updating

feedback.png

​WHAT OTHERS TALK ABOUT ME?

Sunset in the Woods_edited_edited.jpg

Let's she know what do you think about her.

Sunset in the Woods_edited_edited.jpg

Let's she know what do you think about her.

Sunset in the Woods_edited_edited.jpg

Let's she know what do you think about her.

Sunset in the Woods_edited_edited.jpg

Let's she know what do you think about her.

bottom of page